AGENDA

Déi nächst Eventer wou ustinn:

Mittwoch, 01. Mai @ 00:00 00:00
1. Mee-Feier
Donnerstag, 09. Mai @ 11:00 - 12:00
Apéritifconcert - Suessem
Sonntag, 12. Mai @ 10:00
Blummenmaart
Samstag, 08. Juni @ 00:00 Sonntag, 09. Juni @ 00:00
Duerffest
Sonntag, 09. Juni @ 11:00 - 12:00
Aperitifconcert
Samstag, 22. Juni @ 18:30 - 19:30
Cortège Virfeier Nationalfeierdag
Samstag, 13. Juli @ 14:30 - 18:00
Hämmelsmarsch
Sonntag, 14. Juli @ 15:00 - 16:00
Concert - Réimesch