MUSEK

HVTComité 2018
 
President:
  Marc Treinen

Vize-President:
  Richard Johanns

Sekretär:
  Chris Belardi

Keessier:
  Jérôme Schiltz
      Memberen:
          Serge Blaise
          Aly Borgmeier         
          Sonja Laschette         
          Sacha Weiler